You are currently viewing „Ručak za sve” 18. kolovoza od 9:00 sati ispred Gradske tržnice Sisak

„Ručak za sve” 18. kolovoza od 9:00 sati ispred Gradske tržnice Sisak

Karlovačke udruge KA-MATRIX, Avadhuta i Eko Pan organiziraju javnu akciju „Ručak za sve” koja će se održati 18. kolovoza od 9:00 sati ispred Gradske tržnice Sisak / u sklopu projekta Suradnjom i praksom do održive zajednice.
Uz navedene udruge u akciji Ručak za sve sudjelovati će i članovi/ice udruga Naš Turanj, ROMB i Udruga invalida rada Duga Resa koje su se od samog početka priključile provedbi projekta. Uz navedene organizacije akciji će se priključiti i volonteri iz Siska i Petrinje.
Međunarodnu akciju podjele besplatnih obroka, pokrenula je prije desetak godina udruga Avadhuta, a Ručak za sve provodi se i kroz inicijativu Giving Tuesday.
Provedbom projekta Suradnjom i praksom do održive zajednice informiraju se i povezuju lokalne organizacija civilnog društva na području Karlovca, Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko – moslavačke županije u cilju pravovremenog i učinkovitog odgovora na potrebe zajednice u kriznim situacijama. Program se provodi kroz niz radionica, javnih akcija i kampanja u smislu prijenosa znanja i prethodnih iskustava.
Nakon ovih akcija projekt će se nastaviti javnim akcijama u Karlovačkoj županiji (kod Osnovne škole Turanj, Dvorištu zajednice MUZA i DC Lauši)
Zainteresirani za sudjelovanje u akcijama mogu se i dalje prijaviti na e-mail info@ka-matrix.hr ili na broj telefon: 095 444 6880.