You are currently viewing Raspisan Poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Siska

Raspisan Poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Siska

Na web stranici Grada Siska  objavljen je Poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Siska. Priznanja koja se dodjeljuju u okviru obilježavanja Dana Grada Siska su „Nagrada Grada Siska“, Pohvalnice i Zahvalnice, proglašenje počasnim građaninom Grada Siska i Povelja suradnje. Plaketa Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu dodjeljuje se prigodom obilježavanja Dana branitelja Grada Siska.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može podnijeti Gradsko vijeće Grada Siska, gradonačelnica i zamjenici gradonačelnice, politička stranka, udruga i grupa građana i pojedinci. Prijedlog mora sadržavati ime i prezime predložene osobe ili naziv pravne osobe te za koje javno priznanje se predlaže kao i područje za koje se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Siska. Prijedlog uz ostalo sadrži osnovne podatke o kandidatu i obrazloženje prijedloga, a predlagatelj može uz prijedlog dostaviti i mišljenja drugih sredina, odnosno tijela i pojedinaca te članke iz novina i literature, odnosno stručnih i znanstvenih analiza i slično.

Prijedlog se u pisanom obliku putem poštanskih usluga ili osobno podnosi na adresu:

GRAD SISAK

GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA

Odbor za javna priznanja

Marijana Cvetkovića 8

440000 SISAK

Prijedlog se može podnijeti i na elektroničku adresu pisarnica@sisak.hr.