You are currently viewing Radni sastanak vezan na projektu “Publikacija 430 godina bitke kod Siska”

Radni sastanak vezan na projektu “Publikacija 430 godina bitke kod Siska”

Danas je prostorijama Gradskog muzeja Sisak održan drugi radni sastanak na temu projekta “Publikacija 430 godina bitke kod Siska”.
Nositelj projekta je Turistička zajednica Grada Siska.
Projekt se financira  kroz “Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2023. godinu”.