You are currently viewing Radni sastanak partnera na projektu “Izrada karte kulturno povijesnih spomenika – faza II”

Radni sastanak partnera na projektu “Izrada karte kulturno povijesnih spomenika – faza II”

Danas je prostorijama Gradske galerije Striegl održan radni sastanak na temu projekta “Izrada karte kulturno povijesnih spomenika – faza II”.
Nositelj projekta je Turistička zajednica Grada Siska a partner je Gradska galerija Striegl.
Projekt se financira  kroz “Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2022. godinu”.