You are currently viewing Publikacija: Abeceda Željezare

Publikacija: Abeceda Željezare

”Abeceda Željezare” predstavlja sintezni i kritički uvid u istoimeni rad beogradskih umjetnika Rene Rädle i Vladana Jeremića, a koji dovodi u fokus njihovu transformativnu umjetničku metodu i peformativni materijalizam na primjeru Parka skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika Željezara Sisak 1971 – 1990.
Sam rad je prvotno koncipiran i realiziran u sklopu Festivala Željezara u suradnji s Marijanom Crtalićem i na poziv kustosica Galerije Miroslav Kraljević (Ana Kovačić, Lea Vene, Sanja Sekelj).
Knjiga donosi tekstove Sanje Potkonjak, Rene Rädle, Vladana Jeremića, Marijana Crtalića, Ane Kovačić, Lee Vene, Sanje Sekelj i prvi prijevod na srpski jezik teksta ”Biografija stvari” Sergeja Tretyakova.
Odgovorni za ovaj divni dizajn i prijelom: Sven Sorić i Tajana Čeko.
Knjiga je posvećena našem kolegi, dugodogišnjem suradniku Gradske galerije Striegl i umjetniku – začetniku i organizatoru Festivala Željezara, Marijanu Crtaliću, koji nas je napustio prošle godine.
Promociju radimo uskoro, a svi zainteresirani za knjigu mogu nam se javiti na: info@galerija-striegl.hr
Dimenzije: 16,4 x 23,5 cm, 116 str.
Papir: Munken pure rough
Dizajn i prijelom: Sven Sorić i Tajana Čeko
Tipografija: Favorit, Favorit lining
Uvez: meki
Jezik: hrvatski, engleski
Izdavač: Gradska galerija Striegl
Godina izdanja: 2020.
ISBN: 978-953-7517-21-2