You are currently viewing Projekt Regiamobil

Projekt Regiamobil

U cilju poboljšanja dostupnosti usluga javnog prijevoza i mobilnosti građana ruralnih područja, partneri EU
projekta REGIaMOBIL provest će šest pilot-projekata. Kako bi poboljšao dostupnost usluga, HŽPP će izraditi
pilot-projekt uvođenja pet izletničkih vlakova koji će tijekom ljetne sezone 2021. voziti na područje
Hrvatske Kostajnice, Siska, Ivanić Grada, Ogulina i Karlovca. S obzirom da su izletnički vlakovi prepoznati
kao usluga koja odgovara potražnji jednodnevnih izleta u prirodu ili na različite manifestacije, HŽ Putnički
prijevoz time će obogatiti turističku ponudu, čiji je potencijal prepoznat u sklopu projekta.
Nakon što je završetkom EU projekta Rumobil, koji je HŽPP provodio na ozaljskom području, slična usluga
prepoznata kao perspektivna, i u sklopu projekta REGIAMOBIL bit će uvedeni vlakovi koji voze na ruralne
manifestacije u okolici većih gradova.
O navedenom se raspravljalo i na sastanku partnera projekta koji je održan u Dresdenu krajem listopada
2020., na kojemu se predstavnici HŽPP-a sudjelovali virtualno. Predstavnici HŽPP-a predstavili su radni
dokument vezan uz potencijal razvoja turističkih putovanja vlakom. Sljedeći sastanak s dionicima na kojemu
će biti predstavljen projekt uvođenja izletničkih vlakova u ljetnoj sezoni bit će održan u proljeće 2021.
godine.
O projektu REGIAMOBIL:
U projektu sudjeluje 11 partnera iz 7 zemalja (Češka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Njemačka, Poljska i
Slovačka), uz pridruženih 6 partnera, koji rezultate provedenih projekata (Rumobil, SubNodes, Shareplace,
Connect2CE, MaaS4EU, MoTiV, SIADE) koriste u cilju poboljšanja javnog prijevoza u ruralnim područjima.
Vrijednost projekta iznosi 1,7 milijuna EUR, od čega se u sklopu Programa transnacionalne suradnje
INTERREG Središnja Europa financira 80 – 85 % iznosa (ovisno o partneru). Projekt je počeo u travnju 2020.,
a trajat će do ožujka 2022. godine.
Cilj projekta RegiaMobil je poboljšati dostupnost usluga i mobilnost građana ruralnih područja, uz uvođenje
pametnih rješenja za korištenje javnog prijevoza temeljenog na potražnji i korištenju dostupnih
informacijskih tehnologija.