You are currently viewing Produljenje roka za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a

Produljenje roka za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a

Odlukom Gradonačelnice produljen je rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Siska do 31. prosinca 2020. godine.

Pravo na kupnju stanova imaju svi državljani RH, a prednost zaštićeni najmoprimci koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba i oni koji prvi put stječu stan u vlasništvo za svoje stanovanje. Struktura stanova planirat će se sukladno potrebama i konačnoj listi prvenstva nakon provedenog javnog poziva.

Svi zainteresirani za kupnju stana po pristupačnijim uvjetima od tržišnih, a odnose se na cijenu kvadrata, kamatu i rokove otplate, mogu podnijeti zahtjev, priložiti potrebnu dokumentaciju i sve dostaviti na adresu: Grad Sisak, Rimska ulica 26, 44000 Sisak.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva objavljen je na web stranici www.sisak.hr/pos, a može se preuzeti i u gradskoj vijećnici, Rimska ulica 26.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 044/510-109 ili slanjem upita na mediji@sisak.hr.