You are currently viewing Prijave za četvrtu izložbu fotografija sisačkih volonterskih programa

Prijave za četvrtu izložbu fotografija sisačkih volonterskih programa

Agencija lokalne demokracije Sisak u suradnji s Gradom Siskom organizira četvrtu izložbu fotografija sisačkih volonterskih programa u okviru programa „Volonterski centar Sisak“.

Otvorenje izložbe je predviđeno za 5. prosinca 2019. godine, kada se obilježava i Međunarodni dan volontera. Tijekom otvaranja izložbe dodijeliti će se nagrade za volontere i koordinatore volontera godine Grada Siska.

Pozivaju se organizatori volontiranja s područja Siska i Sisačko-moslavačke županije na sudjelovanje u izložbi na način da dostave fotografije svojih volonterskih programa koje će biti izložene na istoj. Rok za dostavu fotografija je najkasnije do petka, 15. studenog 2019. godine do 12:00 sati na e-mail: aldsisak@gmail.com.

Detalje oko načina dostave fotografija molimo pročitajte na poveznici http://vcs.lda-sisak.hr/poziv-za-dostavu-fotografija-volonterskih-programa-u-2019/

Za sve dodatne informacije je telefon 044/521-227 ili e-mail adresa: vcs@Lda-sisak.hr

Izložba je dio aktivnosti projekata: „(O)drži moj korak“ kojeg financira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje. Provodi ga ALD Sisak u partnerstvu sa Sisačko-moslavačkom županijom, Gimnazijom Sisak i Srednjom školom „Ivana Trnskoga“ Hrvatska Kostajnica.
i „Volonterski centar Sisak“ kojeg financira Grad Sisak, a provodi ALD Sisak.