You are currently viewing Predstavljanje knjige dr. sc. Vlatka Čakširana “KULTURNE POLITIKE  I KULTURNE PRAKSE U GRADU SISKU 1945. – 1965.”

Predstavljanje knjige dr. sc. Vlatka Čakširana “KULTURNE POLITIKE I KULTURNE PRAKSE U GRADU SISKU 1945. – 1965.”

Nakladničko poduzeće Plejada d.o.o. iz Zagreba i Državni arhiv u Sisku organiziraju predstavljanje knjige dr. sc. Vlatka Čakširana “KULTURNE POLITIKE  I KULTURNE PRAKSE
U GRADU SISKU 1945. – 1965.” u srijedu, 29. ožujka 2023. godine, u 19 sati u Državnom arhivu u Sisku, Frankopanska 21.

O knjizi će govoriti:
prof. dr. sc. Hrvoje Klasić, recenzent
dr. sc. Josip Mihaljević, recenzent
Ilija Ranić, urednik
dr. sc. Vlatko Čakširan, autor
Predstavljanje će voditi: Bogdan Arnautović

KULTURNE POLITIKE I KULTURNE PRAKSE U GRADU SISKU 1945. – 1965.

U ovoj iznimno vrijednoj znanstvenoj i kulturnoj monografiji autor analizira dva razdoblja kulturne politike i kulturne prakse u gradu Sisku: agitpropovsko do 1952. i samoupravno socijalističko do 1965. godine. Obrađuje sva važne područja kulturnog života: politiku prosvjećivanja, kulturni amaterizam, kazališnu i filmsku scenu, književnu produkciju,
glazbeni život, zaštitu spomenika i muzejsku djelatnost i dr. Prikazuje aktivnost aktera
kulturne politike kao što su narodna fronta, sindikati i omladinske organizacije. Iz povijesnog zaborava izvlači imena brojnih sudionika kulturne politike i kulturnih događanja u gradu Sisku. Uočava brojne proturječnosti u nastojanju vlasti da provede određenu kulturnu politiku i ukazuje na dvojbene rezultate te politike.

Sisak je nakon završetka Drugog svjetskog rata postao važan industrijski grad na hrvatskom i jugoslavenskom prostoru koji je kroz svoj nagli razvoj osjetio sve potrebe i probleme tadašnjeg društva. Politički i društveni procesi bili su obilježeni znatnom ideologizacijom koju je predvodila KPJ (kasnije SKJ) u cilju formiranja novog društva i političkog sistema u odmaku od onog prijeratnoga i ratnog. Grad Sisak je u tom kontekstu gotovo ogledni primjer u socijalističkom društvu u kojem se mogu pratiti sve bitne promjene i na državnoj razini.

Knjiga je namijenjena znanstvenoj i stručnoj javnosti (povjesničarima, sociolozima, politolozima i svima koji istražuju kulturnu povijest), ali i širokom krugu čitatelja koje zanima javni i kulturni život. Pisana je jednostavnim stilom i razumljivim jezikom. Može potaknuti slična istraživanja povijesti drugih gradova ili regija, što knjigu čini zanimljivim štivom i za inozemne istraživače, znanstvenike i publiciste.

S a d r ž a j
1. UVOD
2. KULTURNE POLITIKE I KULTURNE PRAKSE
3. KULTURNI RAZVOJ SISKA PRIJE 1945. GODINE
4. REVOLUCIONARNA KULTURNA POLITIKA POSLIJE 1945. GODINE

5. KULTURNA POLITIKA U RAZDOBLJU AGITPROPA 1945. – 1952.
6. SAMOUPRAVNI MODEL KULTURNE POLITIKE 1952. – 1965.
7. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Dr. sc. Vlatko Čakširan (Sisak, 1977.), povjesničar, muzejski savjetnik u Gradskom muzeju Sisak, od 2013. – 2021. ravnatelj Muzeja. Doktorirao na studiju moderne i suvremene hrvatske povijesti Filozofskog fakulteta u Zagreb ((2019.). Polje njegova interesa je grad Sisak na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, zatim industrijska baština grada i politički i kulturni život Siska između Prvog i Drugog svjetskog rata i nakon Drugog svjetskog rata. Pokretač je manifestacije „Dani industrijske baštine grada Siska“ koja je 2015. dobila nagradu Hrvatskog muzejskog društva.

Podaci o knjizi: Biblioteka NOVA PLEJADA; 312 str.; format 17 x 24 cm; tvrdi uvez;
cijena: 28 € / 210 kn. ISBN 978-953-7782-78-8.