You are currently viewing Predstavljanja brošure Vodič za hodočasnike na Camino Banovini i rute Camino Banovina

Predstavljanja brošure Vodič za hodočasnike na Camino Banovini i rute Camino Banovina

Započela su predstavljanja brošure Vodič za hodočasnike na Camino Banovini i rute Camino Banovina. 🚶‍

Između ostalog, predstavljanje će biti održano u Kulturno-povijesnom centru SMŽ, i to u utorak, 26. ožujka u 17h.