You are currently viewing Predavanje: „Aspekti razvoja i promocije kulturnog turizma u gradu Sisku s naglaskom na industrijsku baštinu“

Predavanje: „Aspekti razvoja i promocije kulturnog turizma u gradu Sisku s naglaskom na industrijsku baštinu“

U prostoru Info-centra industrijske baštine Holandska kuća, Rimska ulica 10, u četvrtak 5. ožujka 2020. godine, u 19 sati, Matea Štajduhar, magistra ekonomije održat će prezentaciju diplomskog rada na temu „Aspekti razvoja i promocije kulturnog turizma u gradu Sisku s naglaskom na industrijsku baštinu“. Rad je nastao tijekom diplomskog studija (2018.-2019.) smjer „Turizam“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Josipa Mikulića. Predmet diplomskog rada su aspekti razvoja i promocije kulturnog turizma u gradu Sisku s naglaskom na industrijsku baštinu. Autorica analizira kulturnu ponudu grada i razne baštinske reasurse te ih povezuje s mogućnostima industrijske baštine. Isto tako kroz provedenu anketu analizira i odnos ljudi prema njoj. Industrijska baština predstavlja materijalno dobro koje postaje prepoznatljivi turistički proizvod grada Siska. Budući da se radi o specifičnom obliku turizma, autorica pretpostavlja kako je potrebno određeno vremensko razdoblje da dobije svoje puno značenje. Ovo predavanje predstavlja jedan od segmenata promocije industrijske baštine Siska, a dio je aktivnosti koje se provode u sklopu Holandske kuće.