You are currently viewing Postavljena je nova interpretacijska ploča

Postavljena je nova interpretacijska ploča

Turistička zajednica Grada Siska uz novčanu je potporu Grada Siska, proteklih dana postavila novu interpretacijsku ploču na Šetnici Slave Striegla. Grad Sisak uvršten je na kulturnu turističku rutu “Putevima rimskih careva i dunavski put vina”, zahvaljujući svojoj antičkoj povijesti i činjenici da je rimska Siscia nekoć bila središte jedne od rimskih provincija. Informativnom pločom prezentirana je sama ruta, te lokalitet “Rimske terme”, čiji se ostaci vide na fotografijama snimljenim davne 1954. godine.
Postavljanjem info ploče želi se iskoristiti turistički i kulturni potencijal rute kako bi se povećao broj posjetitelja i to kreiranjem kvalitetne ponude bazirane na objedinjavanju ostalih kulturnih i turističkih sadržaja, ali senzibilizirati svijest javnosti ( lokalno stanovništvo,  gospodarstvenici, udruge) o važnosti kulturnih dobara i mogućnostima koje njihov razvoj i pravilno upravljanje nosi za lokalnu
zajednicu. Jedan od ciljeva TZG Siska je dodatna prezentacija kulturno‐povijesne baštine te samog sadržaja destinacije.
Time je Turistička zajednica nastavila s realizacijom projekta opremanja i interpretacije turističkih lokaliteta na gradskom području.