You are currently viewing Paljenje druge adventske svijeće

Paljenje druge adventske svijeće

Tradicija je upaliti drugu adventsku svijeću u Sisku kod sata.
Svaka adventska svijeća, a time i svaki tjedan adventa, u sebi krije određenu simboliku, druga svijeća simbolizira mir.
Sve posjetitelje na paljenju adventske svijeće besplatnim čajem i kuhanim vinom časti Grad Sisak.
Dobro došli!