You are currently viewing Održana je radionica iz ciklusa “Gradimo grad” Gradske galerije Striegl

Održana je radionica iz ciklusa “Gradimo grad” Gradske galerije Striegl

Partner na projektu “Upoznaje Sisak uz interaktivnu kartu” Gradska galerija Striegl organizirala je radionicu pod nazivom ”Gradimo grad”, te smo tom prilikom anketirali naše najmlađe o tome kako oni vide brojne sisačke znamenitosti.
Nakon radionice smo detektirali što to djecu zapravo privlači, kako bi lakše proveli projekt.
Projekt “Upoznaje Sisak uz interaktivnu kartu” Turističke zajednice Grada Siska financira se kroz “Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2021. godinu”.