You are currently viewing ODOBRENA SREDSTVA TZG SISKA ZA PROVEDBU PROJEKTA “HRVATSKA PRIRODNA TVOJA”

ODOBRENA SREDSTVA TZG SISKA ZA PROVEDBU PROJEKTA “HRVATSKA PRIRODNA TVOJA”

Odlukom direktora Hrvatske turističke zajednice, mr. sc. Kristijana Staničića o raspodjeli sredstava lokalnim turističkim zajednicama Turističkoj zajednici Grada Siska odobreno je 1,321,64 EUR za provedbu projekta poticanja održivog razvoja turizma “Hrvatska prirodno tvoja – Croatia naturally yours“.
Sredstva su odobre za nabavu sadnica stabala namijenjenih sadnji u turističkim destinacijama radi smanjenja ugljikova otiska koji nastaje turističkom aktivnošću, a osobito od ispušnih plinova iz automobila turista, čime će Hrvatska doprinijeti globalnom ispunjenu ciljeva iz Glasgowske deklaracije o šumama i korištenju zemljišta kao i poticanje razvoja održivog turizma i brendiranje i promoviranje Hrvatske kao održive destinacije.

Turistička zajednica Grada Siska drugu godinu za redom provodi ovaj hvalevrijedan projekt. I ove godine projekt će se realizirati u suradnji s Gradom Siskom, članovima Savjeta mladih Grada Siska te tvrtkom Komunalac d.o.o.