You are currently viewing Odgojno-obrazovni kompleks Galdovo prijavljen za EU financiranje

Odgojno-obrazovni kompleks Galdovo prijavljen za EU financiranje

Nakon izrađene kompletne projektno-tehničke dokumentacije i ishođene građevinske dozvole Grad Sisak je kapitalni projekt Odgojno-obrazovni kompleks Galdovo ukupne vrijednosti od 56.000.000,00 kn prijavio za financiranje sredstvima EU u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF) u kojem se očekuje 100% financiranje.
Navedeni projekt je nominiran kao prioritetan, a početak njegove provedbe očekuje se početkom 2021. godine.
Projekt obuhvaća rekonstrukciju (poboljšanje statike zgrade i energetsku obnovu) postojeće osnovne škole te njenu dogradnju, izgradnju novog vrtića, opremanje objekata te uređenje okoliša s igralištem i parkiralištima.

Izgradnjom ovog kompleksa doprinijet će se podizanju razine dostupnosti obrazovanja i skrbi za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi te otvorenju novih radnih mjesta.” – kazuju u Gradu Sisku.