You are currently viewing Nova šiklja za potrebe organizacije manifestacija na rijeci Kupi

Nova šiklja za potrebe organizacije manifestacija na rijeci Kupi

Predstavnici Turističke zajednice Grada Siska nabavili su novu šiklju za potrebe organizacije manifestacija na rijekama Kupi i Savi. Čamac je izradila tvrtka KOSANOVIĆ plovni objekti j.d.o.o., a kupnja šiklje je financirana od strane Grada Siska.