You are currently viewing NEDJELJA, 30/8/2020, KUPSKE NOĆI

NEDJELJA, 30/8/2020, KUPSKE NOĆI

Kako bismo zadovoljili potrebne aktualne epidemiološke mjere i učinili naš festival sigurnim za sve, obuhvatili smo i aktivirali što više javnih površina na obali, pa se ove godine program Kupskih noći odvija na 3 lokacije:
1/ Velika pozornica na početku Šetnice Slave Striegla i zelena površina uz Šetnicu
2/ Dječji kutak na kojem će se odvijati programi za djecu – na dijelu kod Granika – Šetnica Slave Striegla
3/ Dvorište Holandske kuće i Gradska galerija Striegl

Program_Nedjelja_ 29/8/2020.

Šetnica Slave Striegla
10,30 Ljeto za 5 uz Šareni svijet II, predstava za djecu
19,00 Glazbeni nastup (za djecu i odrasle) Ivanka Mazurkijević & Damir Martinović Mrle: Kišni razdraganci
20,30 PUŠTANJE LAMPIONA
21,00 Koncert AMIRA MEDUNJANIN

Dodatni programi:

ČETVRTAK – NEDJELJA 27. – 30. 08. 2020.
Šetnica Slave Striegla: Instalacija Barbare Tomečak: Leteće sjenke Izložba ”Sisak kakav je bio nekada: Stari plac”

Gradska galerija Striegl: Izložba: Slavo Striegl – Grad na rijeci (akvareli iz Zbirke Striegl) Projekcije dokumentarnih filmova Gorana Devića ”Buffet Željezara”, ”Dvije peći za udarnika Josipa Trojka”, ”Na vodi”

SPONZORI: 

INA d.d.
www.ina.hr

SISAČKI VODOVOD
www.sisackivodovod.hr

LAG ZRINSKA GORA-TUROPOLJE
www.lag-zrinskagora-turopolje.hr

KOMUNALAC SISAK
www.komunalac-sisak.hr

ZAGREBAČKA BANKA
www.zaba.hr

GOSPODARENJE OTPADOM SISAK
www.gos.hr

JVP SISAK
www.jvp-sisak.hr

DOM KULTURE KKV
www.domkkv.hr

JORGE pirotehnika d.o.o.
www.jorge-pirotehnika.hr

MLIN I PEKARE SISAK
www.mip.hr

ZAGREBAČKA PIVOVARA
www.ozujsko.com

CARLSBERG CROATIA
www.carlsberg.hr

RADENSKA ADRIATIC
www.radenska.hr

AUTO PROMET SISAK
www.auto-promet-sisak.hr

GRADSKI MUZEJ SISAK
www.muzej-sisak.hr

HOLANDSKA KUĆA – Info centar industrijske baštine
www.hoku.hr

PARTNERI:

GRAD SISAK
www.sisak.hr

RADIO SISAK
www.radiosisak.hr

GRADSKA GALERIJA STRIEGL
www.galerija-striegl.hr

UDRUGA LAĐARA SISAK
https://www.facebook.com/udruga.ladjara.sisak/

UDRUGA LAĐARICA SISAK
https://www.facebook.com/Udruga-La%C4%91arica-Sisak-401175040707707/

UDVDR HR klub Vrbina

AERO KLUB SISAK
https://www.facebook.com/aeroklubsisaksisak/