You are currently viewing Natječaj LAG-a za dodjelu financijske pomoći stradalim poljoprivrednicima u potresu s područja LAG-a Zrinska gora-Turopolje

Natječaj LAG-a za dodjelu financijske pomoći stradalim poljoprivrednicima u potresu s područja LAG-a Zrinska gora-Turopolje

Lokalna akcijska grupa “Zrinska gora-Turopolje” objavila je Natječaj za dodjelu financijske pomoći stradalim poljoprivrednicima u potresu s područja LAG-a Zrinska gora-Turopolje.
Cilj natječaja:
podrška onima koji imaju registrirano sjedište na području LAG-a, a registrirani su kao zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, društva s ograničenom odgovornošću sa osnovnom djelatnošću u poljoprivredi na području LAG-a.
Ukupna planirana vrijednost natječaja je 200.000,00 kn, a visina financijske potpore po pojedinom Zahtjevu iznosi maksimalno do 10.000,00 kuna za prijavitelje s područja LAG-a pogođeni potresom 28.12.2020. i 29.12.2020.
*Svaki prihvatljivi podnositelj prijave na ovaj natječaj ima pravo poslati prijavu za samo jedan obrazac prijave u svojstvu prijavitelja.
Prihvatljivi troškovi:
  • nabavka repromaterijala poljoprivrednicima (sjeme za sjetvu, gnojiva, zaštitna sredstva…),
  • trošak sanacije poljoprivrednih, gospodarskih objekata i opremanje.
Natječajna dokumentacija koju treba dostaviti obuhvaća:
  • ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac prijave,
  • prijavitelj koji ne posjeduje pečat dužan je dostaviti pisanu izjavu o nepostojanju istoga,
  • preslika procjene štete na poljoprivrednom resursu,
  • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika,
  • priložena preslika procjene oštećenja objekta,
  • potpisana i ovjerena izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.
Rok za prijavu na natječaj je do 21. svibnja 2021. godine.
Odluka o rezultatima natječaja objavit će se nakon obrade svih zahtjeva, ne kasnije od 01.06.2021. godine.