You are currently viewing Na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu

Na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu

Na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, skladano okolnostima epidemije koronavirusa. Tako je Sabor RH izglasao izmjene i dopune zakona vezano uz putničke agencije, turističke vodiče i novu obvezu internet portala za booking smještaja.

Obveze internetskih platformi

Ovim člankom propisuje se obveza internetskim platformama isticanja poreznog broja odnosno PDV identifikacijskog broja pružatelja usluge, a sve radi sprječavanja nelegalnog poslovanja i poštivanja poreznih propisa.

Vaučeri za putničke agencije

Ovim člankom uređuje se rok kada putnika putnik ima pravo zatražiti raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu, pravo organizatora putovanja da za neizvršena putovanja u paket aranžmanu putnicima izdaje vaučer, uređuje se sadržaj vaučera, te daje ovlast ministru da pravilnikom propiše način korištenja vaučera, sve vezano uz trajanje proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2 na teritoriju Republike Hrvatske.

/ / / VAUČERI ZA PUTOVANJA – SLAMKA SPASA ZA TURISTIČKE AGENCIJE

Voditelj poslova

Ovim člankom propisuju se uvjeti koje mora ispunjavati voditelj poslova, a koji su smanjeni kao posljedica proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2 na teritoriju Republike Hrvatske.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča

Ovim člankom uređuje se izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča odnosno uvjeti koje mora ispunjavati osoba da bi ishodila takvo rješenje, jer se radi lakšeg započinjanja pružanja usluga turističkog vodiča, vezano uz epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2 na teritoriju Republike Hrvatske, više ne traži ishođenje rješenja odobrenju za pružanje usluga, već samo ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za turističkog vodiča.

Ujedno se više neće smatrati obavljanjem slobodnog zanimanja u smislu propisa iz nadležnosti ministarstva nadležnog za rad odnosno poreze.

Također se ovakvim rješenjem omogućuje zaposlenim osobama, studentima i umirovljenicima da dodatno ostvaruju prihode od pružanja usluga u turizmu, te da se nezaposlenim osobama omogući ostvariti poticaje za samozapošljavanje, sve vezano uz proglašenje epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2 na teritoriju Republike Hrvatske.

Također se propisuju oblici poslovanja odnosno načini na koje turistički vodič može pružati usluge turističkog vodiča.

Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu koji je uređen je člankom 11. važećeg Zakona i dalje će voditi Ministarstvo turizma, jer se u njega i nadalje upisuju podaci o poslovnim prostorima turističkih agencija sukladno članku 13. stavku 3. važećeg Zakona i rješenja o ispunjavanju uvjeta objekata nautičkog turizma i plovnih objekata nautičkog turizma sukladno članku 87. stavku 7. ovoga Zakona, a te odredbe nisu brisane ovim Zakonom. Također prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19 i 32/20) u Središnji registar se upisuju se rješenja o ispunjavanju uvjeta odnosno uvjeta i kategorije ugostiteljskih objekata, objekata u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom domaćinstvu.

PRILOG:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU