You are currently viewing Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti namijenjenih razvoju programa destinacijskih menadžment kompanija u 2022.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti namijenjenih razvoju programa destinacijskih menadžment kompanija u 2022.

Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih sredstava namijenjenih programima razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose sljedećim ciljevima:

  • aktiviranju manje korištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na području cijele Hrvatske
  • obogaćivanju turističke ponude
  • razvoju inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanju turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone te na kontinentu
  • stvaranju prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa
  • tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista u pojedinu destinaciju u Hrvatskoj.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 31. ožujka 2022.

Dodatne informacije isključivo pisanim putem na potpore@htz.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu prijava.

Dokumentacija se podnosi:

i

  •  tiskanom obliku – obrasce ispunjene na gore navedenom linku potrebno je isprintati, ovjeriti potpisom i pečatom te poslati poštom preporučeno s cjelokupnom dokumentacijom.