You are currently viewing Izložba “U vihoru rata – Banovina 1991”

Izložba “U vihoru rata – Banovina 1991”

Prilikom ovogodišnjeg Tjedan arhiva, u suradnji sa Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskoga rata iz Zagreba pripremili smo izložbu “U vihoru rata – Banovina 1991”. Osim fotografija u vlasništvu HMDCDR i Državnog arhiva u Sisku, izložbom ćemo predstaviti i fotografije u privatnom vlasništvu.

Tijekom Tjedna Arhiv će raditi od 8,00 do 20,00 sati, a u tom će terminu biti moguće pogledati izložbu kao i 40 minutni dokumentarni film o ratnim zbivanjima na Banovini.

U istom prostoru biti će organizirana i prigodna prodaja izdanja Državnog arhiva u Sisku, a za unaprijed najavljene skupine učenika i drugih zainteresiranih građana omogućit će se i obilazak arhivskih spremišta sa uvidom u atraktivnije primjerke arhivskoga gradiva.

Ne zaboravite svoj dolazak potvrditi na telefonski broj 044/525 060 ili na e-mail: tajnistvo@dask.hr.