You are currently viewing Izdavanje covid potvrda u svim ustanovama koje rade testiranja

Izdavanje covid potvrda u svim ustanovama koje rade testiranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje izvijestio je kako je od 2. srpnja, osim na lokacijama HZZO-a, izdavanje digitalnih covid potvrda omogućeno i svim ustanovama koje rade testiranje na covid.
Sve ustanove koje su prošle akreditaciju od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da koriste validne testove za covid testiranje, dobile su pristup na upis testiranja i izdavanje covid potvrde bez naknade.
Na području naše županije po svoju potvrdu, prema trenutnim informacijama, možete u Dom zdravlja u Sisku, Petrinji i Kutini, zatim u Opću bolnicu “Dr. Ivo Pedišić” u Sisku, te u Medicinsko-biokemijski laboratorij Dunja Horvat i Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije.

COVID_LaboratojiProvodeTestiranja_08.07.2021