You are currently viewing Informacija o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj

Informacija o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj

Slijedom Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj, a vezano uz upite oko mogućnosti putovanja, navodimo da je preporuka Stožera civilne zaštite da se ne putuje, odnosno da se putovanja odgode kako bi se smanjili kontakti među pučanstvom, a sve u cilju zaštite zdravlja i suzbijanja zaraze.

Iznimno, kao opravdani razlog za izdavanje e-propusnice, između ostalog, prihvaća se dokaz o uplaćenoj rezervaciji u smještajnom objektu, a do stupanja na snagu ove Odluke, odnosno do 23. prosinca 2020. godine.

Napominjemo da je prilikom ulaska na područje pojedine županije ili izlaska iz njega nužno pridržavati se strogih mjera fizičkog distanciranja te je zabranjeno zadržavati se nepotrebno na javnim prostorima, obvezno je posjedovati iskaznicu, drugu identifikacijsku ispravu ili dokument kojim se može dokazati pripadnost jednoj od kategorija osoba koje su izuzete iz odredbe o zabrani napuštanja županije u kojoj osoba ima prebivalište ili boravište ili valjanu propusnicu izdanu kroz sustav e-Propusnica.

Propusnice će se izdavati u skladu s uputama koje će tijekom vikenda biti objavljene na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite.

Zabrana se ne odnosi na:
-osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu;
-dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe;
-izvješćivanje javnosti;
-pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb;
-putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće;
-žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19;
-diplomatsko osoblje.

  • Odluka o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj (NN 141/20)