You are currently viewing INA – Industrija nafte, d.d. objavila je Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2024. godine

INA – Industrija nafte, d.d. objavila je Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2024. godine

INA – Industrija nafte, d.d. objavila je Natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2024. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva, javne ustanove, uključujući i obrazovne (škole, vrtići, fakulteti), parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva u Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • Aktivnosti koje doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova
 • Aktivnosti koje doprinose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama
 • Zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje)
 • Zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla)
 • Obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koje mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš
 • Inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada)
 • Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost
 • Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih isključivo kroz sadnju višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ukoliko projekt potiče korištenje bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici  za  odvojeni otpad)
 • Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama
 • Izložbe o zaštiti okoliša
 • Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode.

Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 6.000,00 EUR.

Rok za prijave je do 21. travnja 2024.godine.

Više informacija na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: INA zeleni pojas 2024.