You are currently viewing Grad Sisak sufinancira trošak najamnine

Grad Sisak sufinancira trošak najamnine

Građani s područja Grada Siska, čije su nekretnine uslijed posljedica katastrofalnog potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine, postale neuporabljive za stanovanje, ostvaruju pravo na sufinanciranje najamnine u iznosu do 1.000,00 kuna mjesečno, uz predočenje dokaza da ne mogu više prebivati, odnosno boraviti na adresi dosadašnjeg prebivališta, odnosno boravišta, te ugovora o najmu stana zaključenog nakon 29. prosinca 2020. godine za stan na području grada Siska i to oni koji su nakon provedenog brzog pregleda od strane statičara:

–              dobili oznaku N2 – neuporabljivo zbog oštećenja,

–              dobili oznaku N1 – neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja,

–              dobili oznaku PN2 – potrebne mjere hitne intervencije i

–              dobili oznaku PN1 – potreban detaljan pregled.

Sufinancirani iznos najamnine, kojeg Grad Sisak osigurava do 30. lipnja 2021. godine, uplaćivat će se  na račun najmodavaca na temelju sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, u iznosima navedenima u ugovorima o najmu, ali ne više od 1.000,00 kuna mjesečno.

Građani koji imaju pravo na sufinanciranje najamnine, u prostorije gradske uprave (Marijana Cvetkovića 8, Sisak) od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, trebaju predati zamolbu s ugovorom o najmu.