You are currently viewing Fašnička biciklistička vožnja

Fašnička biciklistička vožnja

Biciklistički klub Roda Sisak i prijatelji, organiziraju “Fašničku biciklističku vožnju” sa startom 27. veljače u 10h.
Polazišna točka je u Rimskoj ulici, kod sata.
Okupljanje počinje u 9 sati, a cilj vožnje je Centar novog života u Petrinji.
Nakon pauze, sijedi povratak za Sisak. Bicikl i fašnička maska su obavezni.