You are currently viewing Biciklijada po industrijskoj baštini

Biciklijada po industrijskoj baštini

OBILAZAK/ Biciklijada po industrijskoj baštini
18. 09. 2022., u 10:00, organizirani obilazak industrijske baštine
Organizator: Turistička zajednica Grada Siska, Gradski muzej Sisak i BK Roda Sisak
Biciklijada se održava u sklopu 10. Dana industrijske baštine grada Siska. Organizirano razgledavanje započinje ispred zgrade Mali kaptol, Rimska 13a, u 10 sati prema unaprijed dogovorenoj ruti koja se proteže oko 20 km po gradu i njegovoj okolici i uključuje – Gradsku munjaru, Stari i Novu pivovaru, Domobransku vojarnu, Upravnu zgradu Shella, radničko naselje Željezare Sisak s Parkom skulptura, te Visoke peći Željezare Sisak. Događanje ima za cilj poticanje razvoja turističkih kapaciteta grada kroz industrijsku baštinu te cikloturizam.
NAPOMENA
Biciklijada uključuje bicikliranje zadatom rutom tijekom koje se organiziraju predavanja o objektima industrijske baštine kraj kojih se prolazi.
Biciklijada je rekreativnog karaktera stoga se bilo koji oblik natjecanja ili prebrza vožnja koja bi mogla utjecati na samu brzinu bicikliranja neće tolerirati niti odobravati.
Staza nije zahtjevna.
Svi sudionici moraju se pridržavati prometnih pravila, kao i uputa redara biciklista.
PRAVO NASTUPA
Pravo nastupa imaju svi oni koji osjećaju da mogu odpedalirati zadanu rutu.
Prije samog starta biciklijade svaki sudionika mora potpisati da vozi na vlastitu odgovornosti, da svaku štetu na biciklu, sebi ili trećoj osobi, snosi u vlastitom trošku kao i u ostalim pravnim postupcima.
Maloljetnici mlađi od 16 godina mogu sudjelovati u biciklijadi uz obavezan potpis roditelja ili staratelja te uz pratnju roditelja ili druge punoljetne osobe.
Svi sudionici se moraju pridržavati prometnih pravila Republike Hrvatske. Vozi se u koloni po jedan ili dva ovisno o odluci organizatora, a na način da se ne ugrožava promet na cesti.
Obavezno je korištenje kacige.
Hranu molimo osigurajte sami.
Organizator ima pravo izdvojiti-isključiti iz biciklijade bilo koju osobu koja se ne pridržava gore navedenih pravila.
STARTNINA
Za ovaj događaj se ne naplaćuje.